• +359-886-600866
  • customs@customsagencybg.com

Дейност

Дейност

Въведените стандарти, чрез системи за контрол на предоставяните услугите покриват в най-висока степен европейските изисквания за този бранш. Следователно, ние имаме за цел да :

  • Развиваме и осигуряваме система за декларативен процес, отговаряща на най-високите възможни стандарти;
  • Защитаваме интересите на нашите клиенти, при строго спазване на  изискванията на митническото законодателство;
  • Предлагаме съвременни услуги свързани с митническо оформяне, отговарящи на най-високите стандарти в областта;
  • Обезпечаваме внедряването и спазването на технология за осигуряване на най-високо качество на предоставяните услуги;
  • Осигуряваме своевременен информационен поток към нашите клиенти;
  • Предприели сме мерки за постоянно обучение и поддържане на високо ниво на квалификация/компетенции/на нашите служители.
  • Извършваме постоянен преглед на техники, методики и процедури, с цел да открием области, където можем да постигнем подобрения и повишаване качеството на предоставяните услуги;