• +359-886-600866
  • customs@customsagencybg.com

1

1

„МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ“ ЕООД предоставя специални услуги за клиенти с индивидуални договорености (Възложители). За тези клиенти са разработени специални правила за комуникация, обработка на документация и т.н.. Основните цели на правилата са:

  • Осигуряване предоставянето на клиентите на Възложителя максимално достъпна и същевременно професионално изчерпателна и конкретна информация, относно процедурите, свързани с митническото оформяне на техните пратки.
  • Осъществяване на комуникация с клиентите на възложителя, включително приемане на обратни обаждания и консултиране на клиентите на възложителя при възникнали въпроси.
  • Непрекъснат работен процес между двете страни (възложител и изпълнител) в реална среда.
  • Осигуряване на непрекъсната on-line и физическа комуникация при приемно-предаване на документи между страните (възложител и изпълнител).
  • Следене на всички актуални промени в митническо законодателство на Република България и на пряко приложимото такова на ЕС
  • Уведомяване на клиентите на Възложителя при настъпили промени и нови изисквания, които са относими към митническото оформяне на техните пратки.