• +359-886-600866
  • customs@customsagencybg.com

Услуги

Услуги

„МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ“ ЕООД, чрез своите служители предоставя на  клиентите си услугата митническо представителство. В зависимост от вида на услугата или съвкупността от услуги, който да удовлетворят изискванията на клиента, представителството може да бъде пряко или косвено.

Пряко представителство на клиент означава, че „МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ“ ЕООД действа от името и за сметка на клиента.

Косвено представителство на клиент означава, че „МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ“ ЕООД действа от свое име за сметка на клиента.

В зависимост от /удовлетвореността/ и изискванията на клиента, както и от съвкупността от услуги, които се предоставят, „МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ“ ЕООД може да представлява един клиент, посредством двата вида митническо представителство.